Rocznica 1 1 lipca – 76 lat temu.

Najpierw msza św 10 lipca – godz 18.00. Po mszy rozmowy z obecnymi na niej. Potem spotkanie na kawie i pizzy obecnych członków Stowarzyszenia.

11 lipca: Czerwonak, akcja pod Kaponierą, TV Poznań, Oborniki.

15 lipca – po przygotowaniach od 19 czerwca kiedy to wspólnie z Gosią Stryjską napisaliśmy projekt uchwały, realizacja: udało się doprowadzić do jego przegłosowania. Co prawda Koalicja postąpiła jak zwykle podstępnie – tuż przed 24 punktem (dyskusja nad projektem), ogłaszając przerwę a po przerwie przedstawiając swój kontr projekt który z uwagi na ich większość przeforsowali (rozmycie tematu – poniżej przedstawię naszą wersję projektu dla porównania), niemniej nie mieli odwagi podważać samej idei – przed wyborami bali się stawiać „okoniem” w tym temacie. Tak że nasze zwycięstwo, jest jednoznaczne!

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wypowiedział się oficjalnie w tej sprawie – i potępił sprawców. Pada też słowo: „ludobójcze działania”. To jest bardzo ważne.

Za naszym projektem od razu stanęli WSZYSCY członkowie zgłaszającego klubu (PiS).

Oto nasz projekt.

„Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 76 rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli (11 lipca 1943roku) – kumulacji akcji Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich z różnych organizacji (w tym Organizacji Nacjonalistów Ukraińskich – OUN, Ukraińskiej Powstańczej Armii – UPA), oddaje cześć pomordowanym rodakom na Kresach Wschodnich.

Jednoznacznie potępiamy wszystkich, którzy brali udział w tej zbrodniczej akcji wymierzonej przeciwko Polakom, ideologicznie ugruntowanej w działalności nacjonalistycznej liderów ukraińskich nacjonalistów min.: Doncowa, Bandery, Suchewycza.

    Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża swoje szczególne uznanie dla tzw. „Sprawiedliwych Ukraińców”, którzy podczas trwania ludobójczej akcji wielokrotnie ratowali swoich polskich sąsiadów przed śmiercią z rąk własnych rodaków, stając się tak samo zagrożonymi okrutnymi konsekwencjami ze śmiercią włącznie za udzielenie pomocy. Jest to wielka moralna wartość tamtych jakże mrocznych dni wojennych.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego składa wyrazy uznania i hołd tym nielicznym obrońcom Polaków na Kresach Wschodnich, między innymi Przebraża i innych miejscowości, gdzie istniały samoobrony składające się z żołnierzy różnych formacji; Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Samoobrony Kresowej – powstałe samorzutnie w celu ocalenia przed zagładą współbraci.

     Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznaje, że pamięć historyczna o tych bohaterskich czynach Polaków i Sprawiedliwych Ukraińców przeciwstawiających się fali ideologicznej nienawiści w myśl zbrodniczych doktryn nacjonalistycznych powinna być szczególnie kultywowana w pamięci narodowej.

Jest to szczególnie ważne i niezbędne dla pojednania w Prawdzie między narodami polskim i ukraińskim.

Data 11 lipca stała się symbolem Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w myśl zbrodniczej ideologii nacjonalistycznej negującej zasady pokojowego współżycia wielu narodów zamieszkujących Kresy Wschodnie II RP.

Niech ten dzień pamięci będzie tym samym szczególnie wyróżniony w naszej narodowej pamięci również przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.”

Można go porównać z tym przyjętym (na stronach Sejmiku)

Napisaliśmy jeszcze uzasadnienie:

W ciągu wielu lat powojennych temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich na narodzie polskim był wyciszany i marginalizowany.  Szczególnie okrutne jak nie najokrutniejsze

Ludobójstwo II wojny światowej spełnia wszelkie założenia ramowe definicji zbrodni ludobójstwa ustalonej przez prawnika polskiego żydowskiego pochodzenia Rafała Lemkina. Szczególnie ważną jest fakt próby zgładzenia w całości lub części jednej grupy narodowościowej, wymazania jej istnienia z określonego rejonu, terenu, który w ten sposób mógłby być uznany za należący do innej grupy narodowościowej- w tym przypadku ukraińskiej. 

Mimo wielkich strat nie udało się wymazać całkowicie wielusetletniej historii Rzeczpospolitej na tamtych terenach – co więcej historii mocno związanej z ludami i plemionami tam żyjącymi. Takim które jeszcze nie umiały definiować i określać swojej przynależności narodowej. Często pojawiały się słowa określające przynależność jako: „tutejsi”. Przez wielki Rzeczpospolita stała na straży granic Europy, angażując w to dzieło  znaczne siły. Również przy pomocy ludzi żyjących w tym trudnym skrajnym terenie. Ukraina – w językach słowiańskich oznaczała teren graniczny – „u kraja”. To na tych terenach przyszło strażnikom Europy walczyć z zalewem sił tatarskich i tureckich.

Niezliczone ilości mniejszych podjazdów w celu pozyskania jasyru (niewolników) i większych najazdów mających zdobyć tereny przeszły przez te ziemie. Po wiekach zmiany granic i rozbiorów Rzeczpospolitej mimo tak wielu burz dziejowych narody tam żyjące, już konstytuujące swoją przynależność do danej ziemi i języka, kultury – nadal żyły w zgodzie. Potrzeba było zbrodniczej ideologii nienawiści rozpropagowanej przez zepsuta elitę polityczna żyjącą w abstrakcyjnej wizji nacjonalistycznej doktryny przynależności tych ziem tylko do jednego wybranego narodu, aby znów zapłonął ogień.Tym razem bratobójczy. Już w okresie poprzedzającym I wojnę nienawiść była podsycana. W trakcie II RP zbrodnicze ideologie okrzepły doktrynerzy tacy jak Dmytro Doncow posiali ziarno nienawiści.

Wykonawcy tacy jak Stephan Bandera przewodząc terrorystycznej organizacji OUN już podczas czasu pokoju tak krótkiego między dwoma największymi wojnami jakie dotknęły świat zbierali owoc swojej działalności – liczne ofiary polskie i ukraińskie. Mordowano w akcjach terrorystycznych i zamachach wszystkich tych którzy sprzeciwiali się sianiu wrogości miedzy narodami polskim i ukraińskim.Już od początku nowej zawieruchy wojennej padały niewinne ofiary. Nastąpiła kulminacja: 11 lipca 1943 roku. Około 100 zniszczonych polskich miejscowości zaatakowanych celowo w niedzielę. Wiele tysięcy niewinnych cywilnych ofiar – głównie pochodzenia wiejskiego. I dalsza gehenna która miała za cel zniszczyć naród.

Tutaj jednak pojawili się Sprawiedliwi. Oni to mimo zagrożenia przez „swoich” pobratymców nie mogli zgodzić się na śmierć – niewinną, swoich sąsiadów Polaków. Oni też są prawdziwymi Bohaterami. Ilu ich było nigdy się nie dowiemy. Jednak naszym moralnym obowiązkiem jest o nich mówić i wskazywać przedstawicielom Państwa Ukraina ich jako kandydatów do stawiania na piedestał Bohaterów tego państwa. To prawdziwi miłośnicy drugiego człowieka. Nie cofnęli się przed niczym aby obronić sąsiada, jego rodzinę, dzieci – chociaż groziło im za to dokładnie to samo. Wielu też położyło głowę.

Należy się im szacunek i pamięć. Naszą rolę jest mówić o nich i edukować przyszłe pokolenia.Sejmik Województwa Wielkopolskiego rozumie też rolę tych działań dla społeczeństwa Wielkopolski, gdzie żyją Polacy z Kresów Wschodnich i ich potomkowie kultywujący pamięć.Najlepszym przykładem są działania  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego uwieńczone akcjami ulotkowymi i wydawnictwem na 75 rocznicę zbrodni Ludobójstwa. Mamy też moralny obowiązek nauki tych ukraińskich obywateli, z którymi żyjemy już teraz w Wielkopolsce. Aby móc żyć w zgodzie i pojednaniu trzeba czasem powiedzieć sobie szczere słowa prawdy historycznej.

Zepchnięta w niepamięć zbrodnia, może powrócić ze zdwojoną siłą. Wypaczona i wykorzystana przez złowrogie dla naszych narodów siły. Pamiętajmy i umiejmy żyć w zgodzie mimo bolesnej przeszłości. Budując wspólną przyszłość dla młodych pokoleń.


11 lipca 76 rocznica w Poznaniu


Szereg spotkań w Grodzisku Wielkopolskim

Impulsem do realizacji tych wydarzeń, było spotkanie z paniami z Uniwersytetu III Wieku z Grodziska Wlkp na strzelnicy w Opalenicy. W wyniku tego spotkania zostałem zaproszony do Grodziska Wielkopolskiego. Dzięki koledze Prezesowi Rafałowi i z jego polecenia nawiązałem kontakt z niektórymi szkołami w mieście. Zaowocowało to dalszymi zaproszeniami i organizacją lekcji dla młodzieży.

W efekcie odbyło się 5 spotkań w szkołach. Dwa z nich odbyły się w auli L.O. im Juliusza Słowackiego trzy następne odbył się w klasach pobliskiego zespołu szkół technicznych im Eugeniusza Kwiatkowskiego. Co ciekawe obu partonów ma wiele wspólnego z Kresami Wschodnimi. Tak jak konotacji kresowych naszego wielkiego poety Juliusza Słowackiego nie trzeba tłumaczyć, tak w przypadku drugiego patrona pochodzącego z Krakowa nie jest to takie oczywiste. Mianowicie ojciec Eugeniusza przeprowadził się po otrzymaniu spadku do Czernichowców koło Zbaraża na Podolu.

Ten patron był też członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich.

Wracając do prelekcji historycznych w szkołach: miałem okazję pokazać film dokumentalny „Zapomnij o Kresach” i wiele fotografii dokumentujących działania OUN-UPA i SS „Galizien”. Wspomniałem też o gloryfikacji tych zbrodniczych oddziałów i dowódców nacjonalistycznych i neo-nazistowskich na Ukrainie dzisiaj. Między innymi mowa była o zbrodniarzach: Banderze jeszcze przed wojną skazanym na karę śmierci w II RP za sprawcze dowództwo OUN (organizacji terrorystycznej) i Szuchewyczu dowódcy band UPA na Wołyniu podczas II Wojny Światowej.

Mówiłem o nacjonalizmie jako przyczynie tych zbrodniczych działań, nienawiści do innych narodów budowanej właśnie od błędnego mniemania o wielkości swojego własnego narodu. Te doktryny i idee szerzył Dmytro Doncow, prawnik, nacjonalista ukraiński.

Poniżej kilka fotografii ze spotkań.

Spotkania z Młodzieżą Grodzisk Wielkopolski
mural w Zespole Szkół Technicznych

Wkrótce foto ze spotkania z Uniwersytetem III wieku w Grodzisku Wielkopolskim.

Ballada o Wołyniu – Teatr Nie Teraz.

W Koninie gościł Tomasz Żak ze swoim teatrem, zaprezentował sztukę, w której pokazany jest los polski i ukraiński na Wołyniu. Zderzenie dobra ze złem. Nacjonalizm przeradzający się w nienawiść, która doprowadza do zbrodni, mordu nawet na tych, których od lat się znało i kochało.
Coś co do tej pory dla wielu jest całkowicie niezrozumiałe i niepojęte.
Jak bardzo można kłamstwem odmienić świadomość. Jak bardzo można „namówić” do złego.
Tajemnicą jest pojęcie tego, co kieruje naszymi czynami – co powoduje budowanie osądu zawsze subiektywnego i opartego na subiektywnym widzeniu zdania innych, faktów, informacji i świata w ogóle.
Jak bardzo musimy być ostrożni, jak mocno moralni aby przeciwstawić się temu co w nas uderza, też i niechęci do drugiego człowieka, ponieważ coś złego o nas powiedział, coś złego nam zrobił.
Jak musimy się uczyć zrozumienia – że te czyny też mogą być spowodowane złem innych.
Uczmy się w tych dniach jak daleko nie powinniśmy się posunąć.

Informacja w TVP o spektaklu i rocznicy: PAMIĘTAJĄ O POLSKIEJ KRWI NA WOŁYŃSKIEJ ZIEMI

Link do krótkiej relacji: Teatr Nie Teraz – w Koninie. Ballada o Wołyniu.

Następne spotkania w szkołach związane z rocznicą 11go lipca.

W miniony wtorek była to cała grupa szkół w Środzie Wielkopolskiej i jej okolicy.
Relacja na blogu: Bezprzesady.com (link do relacji na dole wpisu)
Dziś natomiast odwiedziłem z pokazem i prelekcjami LO XII-te w Poznaniu.
Byłem mile zaskoczony poziomem wiedzy i świadomością młodzieży. Uczniowie byli na „Wołyniu”. Także na wymianach w Stanisławowie na Ukrainie. Potwierdzali w swoich relacjach kult Bandery i nacjonalizmu w odwiedzanym miejscu. Mówiono o flagach, podobiznach Bandery, Szuchewycza, Konowalca. O wszechogarniającym kulcie UPA. Jest to poważne zagrożenie dla nas – może nie w najbliższym czasie, jednak jeżeli edukuje się na Ukrainie dzieci i młodzież w kulcie dla zbrodniarzy, możemy mieć kłopoty z porozumieniem. Oczywista wnioski są jednoznaczne: należy zareagować; przestrzec naszych sąsiadów przed konsekwencjami brnięcia w ślepą Czytaj dalej Następne spotkania w szkołach związane z rocznicą 11go lipca.

Prelekcje w szkołach i pokaz filmu dokumentalnego: w 75-tym roku od zbrodni Ludobójstwa.

Nasze Stowarzyszenie rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną podczas której będziemy chcieli zapoznać szeroką grupę młodzieży szkolnej z tematem zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich (głównie spod znaku OUN-UPA). Cykl prelekcji będzie miał też na celu przybliżenie heroicznej postawy ukraińskich bohaterów narodowych ratujących życie Polakom poprzez schronienie czy też ostrzeżenie, jak i inne formy pomocy. Ludzie ci byli narażeni na zemstę ze strony nacjonalistów ukraińskich. Tak zresztą się działo. Część z nich zginęła zamordowana przez zbrodniarzy z pod znaku tryzuba i band UPA.

Pierwsze spotkanie w czerwcu miało miejsce na ulicy Fredry 13 w tamtejszym zespole szkół średnich. Jako prezes stowarzyszenia zaproszony na lekcję wychowawczą miałem okazję zaprezentować film dokumentalny „Zapomnij o Kresach” którego byłem pomysłodawcą i inicjatorem, odpowiedziałem na pytania zadane przez młodzież, ale też mówiłem o sprawiedliwych Ukraińcach, naszej akcji której celem jest propagowanie informacji na ich temat. Wspiera mnie w tym wiele osób, nie tylko z grona członków naszego stowarzyszenia, ale też i z całej Polski.

Ponadto naświetliłem młodzieży zagrożenia i problemy związane z odradzaniem się neo-nazizmu na terenach Ukrainy, a także ostrzegłem przed radykalizowaniem postaw prowadzącym do negacji innych grup narodowościowych czy też wyznaniowych. Wspomniałem o negatywnym zjawisku nacjonalizmu – które jest zagrożeniem dzisiejszego świata, ubierane w różne formułki mające tłumaczyć rzekomą miłość do własnego narodu, zachowania te powodują negacjonizm w stosunku do innych narodów, czy to sąsiadujących, czy też takich, których przedstawiciele przebywają w danym kraju.

Z uwagi na duże zainteresowanie i interakcję młodzieży spotkania te będą kontynuowane.
Zapraszam do pomocy w ich organizowaniu szczególnie w roku rocznicy Ludobójstwa.


(w samym dokumencie przytaczane są trzy przypadki pomocy ze strony Ukraińców – Polakom).

Spotkania z Krzesimirem Dębskim.

W ramach informowania o wydarzeniu i organizacji spotkań w roku 75-tej rocznicy ataku na ponad 100 miejscowości polskich na Wołyniu i zamordowaniu kilkunastu tysięcy Polaków (tego jednego dnia), jako kulminacji Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich między innymi z organizacji OUN-UPA, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe zorganizowało cykl spotkań z Krzesimirem Dębskim i jego książką – „Nic nie jest w Porządku”.

Poniżej fotografie ze spotkań w Pobiedziskach, Swarzędzu, Koziegłowy, Rokietnicy i spotkaniach w szkołach, w których uczestniczyła młodzież.
Dokonano też nagrań radiowych i telewizyjnych.

Czytaj dalej Spotkania z Krzesimirem Dębskim.

Cykl spotkań z Adamem Ostankiem w Wielkopolsce.


Między 20-23 listopada nasze stowarzyszenie gościło dr Adama Ostanka.
Oto trochę fotek ze spotkań i linki do materiałów prelegenta.

Nowe Miasto:

Swarzędz:

Pobiedziska Letnisko (szkoła)

Poznań:

Biskupice Wielkopolskie:

Poznań Technikum Budowlane:

Radio- Poznań:

Swarzędzka Telewizja Kablowa (Swarzędz):

Link do programu STK: Wydarzenia Tygodnia – goście Tygodnia


Spotkania miały na celu promocję książki: Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej.

Poznań: Spotkanie z dr Ostankiem 21 listopad. II RP: Rok 1930. „…Dr Ostanek zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii wojskowości oraz bezpieczeństwa wewnętrznego IIRP…”
Dr Adam Ostanek brał udział w konferencji Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego w dniu 24 czerwca w Poznaniu, razem z profesorem Romualdem Szeremietiewem, dr Markiem Gąską, poseł Anną Siarkowską i wice przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Halber.
Obecny był też Piotr Zalewski wicestarosta Powiatu Poznańskiego.

Wpis dr Ostanka na bezprzesady.com: BANDERYZM JAKO REALNE ZAGROŻENIE, CZYLI KRÓTKIE SPRAWOZDANIE Z POBYTU WE LWOWIE

Wołyń Bez Litości – promocja książki.

Autorstwa Piotra Tymińskiego.
Spotkania autorskie miały miejsce w Poznaniu na Ratajach w klubach na Osiedlach: Piastowskim i Polan.
Książka Piotra Tymińskiego to fabularny przekaz oparty na faktach historycznych – zbrodni Ludobójstwa dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich.
Sporo postaci autentycznych, dowódcy AK same wydarzenia. Autentyzm wydarzeń i realistyczne przekazanie warstwy emocjonalnej to niewątpliwe walory polecanej pozycji.
Kilka fotografii ze spotkania: Czytaj dalej Wołyń Bez Litości – promocja książki.

11 lipca 2017 – Łężyca.

Ponieważ czuję się wśród moich Przyjaciół z Zielonej Góry – Łężycy jak w domu, ponieważ tam pulsuje prawdziwy duch kresowy, Polska – tam właśnie z kolegą z Poznania udaliśmy się uczcić pamięć pomordowanych przez OUN-UPA w dniu 11 lipca 1943 roku.
Była msza św, uroczystość pod pomnikiem Hymn Państwowy (wszystkie zwrotki), Rota (wszystkie zwrotki), wiersze i słowa Prawdy o Zbrodni.
Chwilę mówiłem – o potrzebie świadectwa prawdy. O słowach prof Włodzimierza Osadczego wczoraj w radiu.
Nie było chyba ważniejszego i tak skondensowanego, zintegrowanego wystąpienia zawierającego wszystkie postulaty, wymienione błędy władz polskich przez lata i władz kościelnych do tej pory w temacie przemilczania prawdy.
Wziąłem ze sobą wspaniałą książkę, świadectwo i dowód kresowiaka namawiając Łężyczan do podobnego może wspólnego wysiłku spisania i wydania relacji i losów.
Tytuł jakże znamienny pozycji:
Ocalić od Zapomnienia
Nasz dom utracony na Kresach Wschodnich.

(autor: Edward Laskowski – o tej książce już wkrótce szerzej napiszę)

( duży rozmiar fotografii )
Było wiele wzruszających przemówień. Głos zabrał ksiądz proboszcz.
Podkreślił, że nie zemsty szukamy – najlepszym tego dowodem są Ukraińcy, którym pozwalamy pracować u nas w kraju.
Żądamy jednak Prawdy i potępienia zbrodni. Czytaj dalej 11 lipca 2017 – Łężyca.

9 lipca Warszawa. Obchody Dnia Pamięci.


Ogólnopolskie Obchody Dnia Pamięci Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich (Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Obywateli Polskich na Kresach II RP) mamy za sobą.
Bez patronatu prezydenta RP i bez obecności posłów Kukiz15.

Min informację o odmowie patronatu obchodom rocznicy rzezi wołyńskiej przekazał na swoim profilu w serwisie Facebook ks. Tadeusz Isakowskicz-Zaleski. Podkreślił oschłą formę odmowy.
Niemniej na uroczystościach były reprezentacje MON (w osobie podsekretarza stanu Bartłomieja Grabskiego, w imieniu Ministra MON wieniec został złożony przez gen Roberta Głąba) i Marszałka Sejmu (reprezentował go poseł Andrzej Melak).
Nadal jednak uważamy, że to niewystarczająca reprezentacja polityczna. Będziemy jako organizacje kresowe dążyć do właściwego w swojej wymowie reprezentowania przez państwo jego służb, na tych uroczystościach.

(Gdzie poseł Michał Dworczyk, obecny sekretarz stanu w MON, który przecież prowadził podkomisję zajmującą się Świętem Kresowian?) Czytaj dalej 9 lipca Warszawa. Obchody Dnia Pamięci.